Yrityksen nettisivut – mistä aloittaa?

Kotisivujen tarve yrityksille on kasvanut rajusti. Nykyään tieto kaivetaan netistä juuri silloin kun sitä tarvitaan, joten useimmille palveluille nettinäkyvyys on lähes elinehto. Kuinka yrityksen kotisivut kannattaisi järjestää, jotta homma on kannattavaa eikä hinta tunnu suolaiselta? Suurin kysymys nykyään kotisivujen toteutukselle onkin hinta – “mitä ne kotisivut maksaa?” on usein kuultava kysymys. Vastauksen antaminen on aina vaikeaa ennen kuin tiedetään millaiset kotisivut tarvitaan ja mihin tarkoitukseen. On kuitenkin joitain yleisiä ja tiedonarvoisia asioita, jotka vaikuttavat kotisivujen hintaan ja lopputulokseen. Tärkeintä on että kotisivut yritykselle on hyvä ja kannattava sijoitus tuoden lisäarvoa yritystoimintaan.

Nykyään kotisivut rakennetaan lähes poikkeuksetta julkaisujärjestelmällä. Tämä tarkoittaa ohjelmistoa, jonka hallinta tapahtuu nettiselaimen kautta tehden sisällön hallinnan helpoksi. Virallinen nimi julkaisujärjestelmälle onkin sisällönhallintajärjestelmä (englanniksia Content Management System / CMS). Yksi mainioimpia kotisivujen tekotyökaluja on valtavan laajan levikin saavuttanut WordPress julkaisujärjestelmä. WordPress on kevyt ja helppokäyttöinen avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka lataaminen ja käyttäminen on näin ollen ilmaista. WordPress kotisivut on laajalti muokattavissa, sekä ammattiapua on helppo löytää laajan käyttäjäkunnan ansiosta. WordPress kotisivut on kustannustehokas ratkaisu, sekä soveltuu pienistä kotisivuista melko mittavan kokoisiin projekteihin mainiosti – eli lähes kaiken kokoisille yrityksille.

WordPressillä saa laadukkaat ja kustannustehokkaat kotisivut yritykselle

Kotisivuilla on aina oltava jonkunlainen päämäärä, eli tavoite. Tästä riippuu millaisen toteutuksen sivusto vaatii toimintoineen ja sisältöineen, unohtamatta vierailijoiden hankkimista kotisivuille, eli toisin sanoen kotisivujen markkinointia. Pelkät kotisivut eivät aina välttämättä riitä jos niille halutaan säännöllisiä vierailijoita, ja näin ollen kotisivuprojektiin on budjetoitava myös mahdollisia markkinointikuluja. Tämä voidaan hoitaa usealla eri tavalla, ja asia on hyvä tiedostaa ennen urakkaan ryhtymistä. On yleinen käsite, että pelkästään hankkimalla kotisivut itse kirjoitetulla sisällöllä mahdollismman edullisesti tuo automaattisesti lisää bisnestä. Hommaan kuitenkin täytyy panostaa jos haluaa kotisivujen tuottavan tuloksia.

Kotisivuja hankittaessa sisällön merkitys jää usein pimentoon, ja se onkin helppo mutta väärä paikka pihistellä. Kotisivut rakentuvat aina sisällön ympärille, joten on suositeltavaa rakentaa vahva ja edustava sisältö sekä tekstien että kuvien osalta. Laadukas ja ytimekäs sisältö tekee yrityksen julkisivuun ja laatumielikuvaan merkittävän eron. Näin ollen sivustosta saadaan paras hyöty irti, ja sivusto palvelee ja edustaa yritystä parhaalla potentiaalilla.

 

Pienikin yritys tarvitsee nettisivut

Markkinoinnin maailma on muuttunut viime aikoina rajusti, ja avannut uusia mahdollisuuksia yrityksen markkinointiin. Nykyään kotisivut ovat yrityksen markkinoinnin kulmakivi, joiden avulla yritys parantaa tunnettavuuttaan sekä luo yritysimagoaan verkossa. Samalla kotisivut voivat palvella asiakkaita, sekä tehdä muuta hyödyllistä promootiota yritystoiminnan parantamiseksi. Suurin osa pienistäkin yrityksistä tarvitsee nykyään verkkosivut, tai jos ei suoranaisesti tarvitse niin voi ainakin hyötyä niistä. On yleistä että asiakkaan kanssa ensikohtaaminen tapahtuu netissä, sillä tieto ja apu haetaan useimmiten verkon välityksellä. Toimivat ja oikein laaditut nettisivut ovat oikealle asiakkaalle esillä juuri oikeaan aikaan, ja näin syntyy mahdollisuus uuteen asiakkaaseen.

Pienen yrityksen kotisivut on myös tarpeelliset

Pienen yrityksen markkinointi alkaa kotisivuista.

Paljonko kotisivuihin sitten kannattaa panostaa ja investoida? Huolimattomasti tehdyt kotisivut voivat omata jopa päinvastaisen vaikutuksen, eli karkoittaa asiakkaita. Nettisivujen tehtävä on luoda mielikuva asiansa hoitavasta ja laadukkaasta yrityksestä, joka huokuu luottamusta ja palvelevaa asennetta. Ei siis ole yhdentekevää miten kotisivut toteutetaan. Sopivalla toteutuksella voidaan saada pienen yrityksen kotisivut edullisesti, vaikkakin hinta on suhteellinen käsite. Jokainen kotisivutoteutus alkaa kuitenkin tarpeen ja nettisivujen tarkoituksen kartoittamisella.

Kotisivut tulisi aina suunnitella riippuen yrityksen toimialasta ja strategiasta. On hyvä miettiä ketä ovat omat kohdeasiakkaat sekä pähkäillä omien kohdeasiakkaiden ostokäyttäytymistä, ja millaisilla perusteilla he tekevät valinnat tuotteen tai palvelun valinnan suhteen. Jos asiakkaasi hakee tiedon verkosta, sekä joutuu tekemään valinnan nopeasti (esimerkiksi tarvitessaan korjausapua auton tai hajonneen kodin laitteen kanssa), on kotisivuilla suurempi vaikutus asiakashankinnassa. Kotisivuinvestointi pienelle yrityksellekin voi nousta helposti pariin tuhanteen euroon, mutta asiaa ei kannata säikähtää vaan miettiä tuoko sijoitus haluttua lisäarvoa yritykselle pitkällä aikavälillä. Joillekin asiakkaat ovat arvoikkaita, sekä huolellisesti luotu yrityksen verkkojulkisivu tuo hyötyjä ajan saatossa.

Kun suunnittelet yrityksellesi nettisivuja, etsi asiansa osaava ja kohtuullisesti laskuttava tekijä, jonka kanssa tulet hyvin juttuun. Projektiin kannattaa perehtyä ulkopuolisen avun kanssa, jotta saadaan parempi käsitys kotisivujen tuomista hyödyistä ja kuluista. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja jokainen projekti on ainutlaatuinen, ja näin ollen hommaan onkin vaikea saada yksiselitteisiä vastauksia ja hintoja. Tärkeintä on löytää juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivat ratkaisut, jotka ovat hyödyllisiä ja parantavat liiketoimintasi edellytyksiä. Huolellinen suunnittelu ja konsultointi vie askeleen eteen päin ja näin välttää pahimmat sudenkuopat verkkosivujen toteutuksessa. Parempi tehdä kerralla hyvät, niin ei tarvitse tehdä työtä kahteen kertaa – se yleensä maksaa lopulta enemmän.

Miksi yritys tarvitsee kotisivut

Markkinoinnin pelikenttä on muuttunut radikaalisti internetin aikakaudella. Nykyään kaikki tieto haetaan verkosta, sekä aikaa vietetään internetin ihmeellisessä maailmassa merkittävissä määrin internetin ollessa jatkuvasti käden ulottuvilla. Jokainen varmaan tietää, että nykyään kun tarvitessamme jotakin palvelua, emme enää ota puhelinluetteloa ja ala selaamaan sivuja löytääksemme apua ongelmaamme, vaan kaivamme älypuhelimen taskusta ja haemme tarvitsemamme tiedon internetistä. Internet tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet yrityksen markkinointiin, ja siitä on tullut pienille ja keksisuurille yrityksille markkinapaikka numero yksi. Tervetuloa digitaalisen markkinoinnin maailmaan.

Edulliset kotisivut yritykselle on suhteellinen käsite

Yrityksen kotisivut ovat ensi askel digitaalisessa markkinoinnissa.

Yrityksen kotisivuilla on nykyään merkittävä rooli yrityksen markkinoinnissa, yritysilmeen luonnissa, sekä kotisivut voidaan valjastaa automatisoidusti hoitamaan asiakaspalvelu- ja myyntityötä, keräämään yhteydenottopyyntöjä ja tilauksia, tekemään uusasiakashankintaa sekä paljon muuta. Kotisivut yritykselle ovat digitaalisen markkinoinnin ensiaskel mahdollistaen useita käyttötapoja tuomaan tehoa yrityksen liiketoimintaan, ja lähes jokainen yritys voi hyötyä kotisivuista kunhan ne on oikein suunniteltu ja toteutettu. Kotisivut ovat myös ensisijainen kohtaamispaikka asiakkaan ja yrityksen välillä, joten kotisivujen on luotava ammattilaisen otteita huokuva ja edustava mielikuva verkkosivuvierailijalle. Yrityksen nettisivut ovat merkittävä tekijä yrityksen brändin luomisessa, joten panostus kannattaa suhteuttaa yrityksen tavoitteisiin.

Verkkosivuilla tehdään pitkäjänteistä edustus- ja markkinointityötä, joka tuo tuloksia useimmin pitkällä aikavälillä. Jotkut yritykset edelleen tyytyvät sosiaalisen median tuomaan näkyvyyteen, joka voi myös olla tehokas markkinointikanava yritykselle. Kaikki ihmiset ei kuitenkaan viihdy sosiaalisessa mediassa, joten kotisivut muodostavat yrityksen kivijalan internettiin, joka on kaikkien tavoitettavissa ja ovat yrityksen virallinen kohtaamispaikka asiakkaan kanssa. Internetin tuomat mahdollisuudet kannattaa valjastaa palvelemaan yrityksen toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, ja tämän voi tehdä myös suhteellisen kustannustehokkaasti verrattuna vanhoihin markkinointitapoihin. Edulliset kotisivut yritykselle järjestyy aina kun niiden toteutus on asianmukainen, ja kotisivut tuovat lisäarvoa yritystoimintaan.

Internet-markkinoinnin kustannustehokkuus perustuu sen rajattomaan kykyyn luoda yhteys asiakkaisiin ilman maantieteellisiä tai ajallisia rajoitteita. Lisäksi netissä markkinointi voidaan kohdentaa suunnitellusti juuri sille oman yrityksen asiakaskohderyhmälle. Lisäksi internetin ja teknologian kehitys on tuonut helposti hallittavat vapaan lähdekoodin kotisivuohjelmat markkinoille, joiden avulla nettisivujen teko ei maksa enää ihmeitä, ja asiansa osaava voi jopa tehdä kotisivut itse. Tämä kuitenkin vaatii aikaa ja osaamista, joten tämä ei ole aina kannattavaa.

Nykyään pienikin yritys voi tehdä markkinointia tehokkaasti pienelläkin budjetilla, mutta toiminta täytyy toteuttaa suunnitellusti. Kotisivut yritykselle ovat ensimmäinen askel digitaalisessa markkinoinnissa, jolla luodaan yritykselle näkyvyyttä ja tunnettavuutta kustannustehokkaasti. Kotisivut täytyy myös saada ihmisten tietoisuuteen, mutta tähänkin on jokaiselle yritykselle sopivat ratkaisut riippuen tavoitteista ja budjetista. Suunnitelmalliset ja ammattimaiset kotisivut parantavat yrityksen menestymismahdollisuuksia merkittävästi, eikä sijoitus ole enää suuri. Yrityksen nettinäkyvyys tulee olla kustannustehokasta ja yrityksen tarpeisiin sopiva sijoitus.

Facebook mainonta : paranna verkkokaupan myyntiä sosiaalisen median markkinoinnin avulla

facebook mainonta

Facebook mainonta nykypäivänä on suurta ja tälle ei näy loppua. 4 miljoonaa yritys-sivua mainostaa aktiivisesti Facebookissa! Ei mikään ihmekään sillä Facebook mainonnan keskiverto sijoitetun pääoman tuotto on yli 150%!

Kysymys kuuluu miten sinä voisit päästä näille markkinaosuuksille verkkokauppasi kanssa?

Facebook markkinointi on melko helppoa ja kuka vain voi luoda Facebook mainoksen. Mainostamisen hinta Facebookissa on noussut huimasti viime vuosina, mutta hinta on silti melkoisen pieni ja pienemmätkin yritykset kykenevät jossain määrin Facebook mainontaa tekemään.

Pienikin panos riittää! Voit aloittaa mainoskampanjan vaikka 5€/päivässä budjetilla ja Facebook pitää huolen, että et menetä koko omaisuutta heti ensimmäisen päivän aikana! Tämä luo erittäin pienen kynnyksen mainostamisen aloittamiselle ja testaamiselle, mikä on erittäin hyvä uusille tulijoille ja pienille yrittäjille.

Facebook mainonta on siis oiva tapa saada yrityksellesi lisää asiakkaita jo tänään!

Facebook mainostamisen vahvuus piilee datan määrässä minkä Facebook omistaa. Mainosten kohdentaminen Facebookin avulla on mullistavaa. Kohdentamisen avulla pystyt rajaamaan kohderyhmääsi iän, alueen, ammatin, käyttäytymisen, tai melkeinpä minkä vaan ominaisuuden mukaan. Tämä tekee mainostamisesta erittäin tehokasta – pystyt mainostamaan  tuotteitasi juuri niille asiakkaille jotka ovat potentiaalisesti eniten kiinnostuneita tuotteistasi ja tarjouksistasi.

Facebookin markkinointi työkalu tarjoaa erittäin laajan työkalu valikoiman erilaiseen markkinointiin, jonka takia mainostamisen aloittaminen voi tuntua myös pelottavalta. Mainostaminen Facebookissa voi muuttua melko monimutkaiseksi, kun mennään pintaa syvemmälle kaikista tuottoisimpiin ja optimoiduimpiin mainoksiin. Tästä huolimatta internetissä on erittäin paljon auttavaa materiaalia Facebook mainostamiseen ja Facebook itsekin tarjoaa melko kattavaa opastusta aiheesta.

Mikäli kuitenkin omistat yrityksen ja sinulla ei ole yrityksen ohella aikaa ottaa selvää asioista tai haluat viimeisteltyä jälkeä ammattilaisilta, jotka tietävät mitä tehdä suosittelemme ottamaan yhteyttä nykypäivän markkinointi toimistoihin. Digitaalinen markkinointi on kasvava ala ja monet eri digitaalisen markkinoinnin toimistot palavat halusta opastaa ihmisiä sosiaalisen median markkinointi asioissa!

Maksutavat WooCommerce verkkokauppaan

WooCommerce on yleisesti käytetty WordPress verkkokauppalisäosa, jonka laajennus- ja muokkausmahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Nykyään vekkokaupan ja verkkomaksamisen ollessa yleistä myös verkkokaupan maksutapahtumalla ja sen helppoudella on merkittävä rooli. Nettiostoksilla maksutapahtuman täytyy olla mahdollisimman suoraviivainen ja helppo toimenpide – laitteesta riippumatta. Lisäksi maksuvaihtoehtojen tulee olla riittävän kattavat tyydyttääkseen asiakkaan tarpeen maksutavasta. Jo noin puolet verkkosurffailusta tehdään mobiililaitteilla, joten myös verkkokaupan sekä maksujärjestelmän tulee suoriutua kaikista laitteista kunnialla.

WooCommerce-verkkokauppiaalla on aina valinta edessä millaisen maksujärjestelmän nettikauppaansa liittää. Meillä suomessa on ainakin neljä verkkomaksujen välittämiseen erikoistunutta palveluntarjoajaa, joilta kaikilta löytyy valmis maksumoduli WooCommerce verkkokauppaan. Yleisesti ottaen WooCommerce verkkokaupan maksumodulin integrointi ja käyttöönotto on sujuva toimenpide palveluntarjoajasta riippumatta. Mainittakoon myös, että joidenkin palveluntarjoajien maksumoduli on ilmainen, kuin toisten modulista joutuu hieman maksamaan (yleisesti ottaen maksullisen modulin hinta on noin 50-100 euroa).

WooCommerce verkkokaupan maksutavat on monipuoliset

Verkkokaupan maksutapahtumasta on tullut merkittävä tekijä kaupankäynnin onnistumiseksi. Helppo maksutapahtuma poistaa kitkaa ja tehostaa myyntiä.

Verkkomaksupalveluissa on hieman keskenäisiä eroja sekä hinnoittelussa että palvelun rakenteessa, mutta kaikki ovat toimivia palveluja ja suoriutuvat tehtävästään hyvin. Kannattaa kuitenkin tutustua ennen valinnan tekemistä millaisen käyttökokemuksen verkkokaupan maksutapahtuma tarjoaa, jotta tiedät millaisen maksujärjestelmän asiakkaallesi tarjoat.

Markkinoilla olevat tunnetuimmat verkkomaksujen tarjoajat ovat Bambora, Checkout, Klarna ja Paytrail. Kaikkien palveluvalikoimaan kannattaa tutustua huolellisesti, niin saa selkeämmän kuvan palveluiden eroista hinnan sekä palvelun laajuuden osalta. Ei ole yksiselitteistä vastausta mikä näistä olisi paras palvelu, vaan se riippuu paljolti myös verkkokaupasta, myyntimääristä, sen myymistä tuotteista ja ennen kaikkea sen asiakkaista.

Yleisesti ottaen maksujärjestelmissä on kiinteä kuukausimaksu, sekä lisäksi pieni kulu jokaisesta maksutapahtumasta. Joiltain maksunvälittäjiltä saa myös kuukausimaksuttoman sopimuksen, mutta tällöin kulu maksusta on hieman korkeampi. Löytääkseen hinnaltaan parhaan ratkaisun, kannattaa hieman käydä läpi verkkokaupan ostotapahtumien määriä ja laskeskella mikä toimii omalla kohdalla kustannustehokkaimmin. Täytyy myös muistaa että hinta ei ole ainoa valintakriteeri, vaan mielessä täytyy pitää myös asiakaskokemus maksutapahtuman osalta, joka täytyy vastata asiakkaan tarpeita ja mieltymyksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Kannattaa miettiä miten laajat maksuvaihtoehdot verkkokauppaan tarvitaan, sillä palvelupaketista riippuen näissä on joitakin eroja. Kattavammat maksuvaihtoehdot voidaan sanoa yleisesti ottaen olevan parempi ja varmempi ratkaisu, jotta asiakkaalle jää vapaus valita sopivin maksumuoto nettiostoksilleen.

Kun aloitat WooCommerce verkkokaupan teknisen toteutuksen, niin projektin voi aloittaa ennen maksujärjestelmän sopimuksen tekemistä. Usein maksujärjestelmän liittäminen on viimeinen vaihe verkkokaupan toteutuksessa, ja joillakin on jopa käytäntö että verkkomaksujen tarjoaja toteaa verkkokaupan olevan hyväksyttävässä kuosissa verkkomaksujärjestelmän liittämiseksi, ennen kuin kytkentä tehdään.

Kuinka verkkokauppa perustetaan

Verkkokaupan perustaminen kannattaa - asiakkaan voi löytää mistä vain

Verkkokauppa käy kaikkialla ja jatkuvasti

Verkkokaupan perustamisessa on omat proseduurinsa, ja huolellinen työ maksaa itsensä takaisin. Nettikaupan perustamisen eteen päin vieminen vaihe vaiheelta selkeyttää prosessia, sekä näin vältytään jatkossa turhalta työltä. Tässä artikkelissa oletetaan, että tulevalla verkkokauppiaalla on jo perusteet hallusta, tuotteet selvillä tai ainakin käsitys mitä myydään ja kuinka tavaran järjestäminen asiakkaalle hoidetaan. Jos et ole vielä perillä verkkokaupan perustamisen alkeista, hyvä keino on hakeutua verkkokaupan perustamisen kurssille. Perusasioiden omaksuminen on ajallinen investointi joka tulee maksamaan itsensä takaisin.

Huolellisesti suunniteltuna käy verkkokaupan perustaminen helposti, sekä saadaan kustannustehokkain ja sopivin kokoonpano omalle nettikaupankäynnille. Kuumimmat kysymykset verkkokauppaa perustettaessa ovat verkkokaupan tekninen toteutus sekä verkkokaupan markkinointi. Verkkokaupan alustan valinta tulee eteen ensin, joten sen valinnalla on hyvä aloittaa suunnittelu. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja sama pätee verkkokauppoihin. Jos toteutus aloitetaan miettimättä sen enempää, alusta asti ei välttämättä ole selvää mitä tehdään, sekä myöhemmässä vaiheessa homma voi kostautua ylimääräisellä työllä kun asioita täytyy tehdä kahteen kertaan. Malttia siis.

Verkkokaupan toteutuksen hinta voi olla ilmaisesta toteutuksesta aina tuhansiin euroihin, riippuen kaupan kokoonpanosta ja tavoitteista. Ilmaisia verkkokaupparatkaisuja voidaan joissain tapauksissa hyödyntää pienimuotoiseen myyntiin vähäisellä tuotemäärällä, mutta vaihtoehtoa miettiessä kannattaa pitää mielessä kaupan mahdollinen laajentaminen ja jatkokehittäminen. Usein ilmaisen ratkaisun laajentaminen tuo verkkokauppiaalle jatkuvat kuukausimaksut, joista kertyy ajan kuluessa sievoinen (ja yllättävä) summa. Nämä on kuitenkin tärkeä ottaa huomioon, että vältytään huolimattomilta ratkaisuilta jotka rankaisee myöhemmin.

Verkkokauppa-alustan valinta voidaan aloittaa kun oman kaupan rakenne, tarvoitteet ja tulevaisuuden tuomat muutokset on käyty läpi. Verkkokauppaohjelmiston tulee vastata kauppiaan tarpeisiin, sekä verkkokauppa on kyettävä pitämään aktiivisesti ajan tasalla ja hyvin hoidettuna. Mikään ei karkoita asiakkaita varmemmin kuin huonosti ylläpidetty verkkokauppa. Ennen verkkokauppa-alustan valintaa kannattaa miettiä löytyykö itseltä resursseja ja kiinnostusta pitää verkkokauppaa teknisesti ja sisällöltään yllä. Jos kauppiaalla on kiinnostusta huolehtia kaupasta itse, on hyvä valita helppokäyttöinen verkkokauppa-alusta.

Kun verkkokauppa on tuotannossa, sinne täytyy luonnollisesti löytää asiakkaita, sekä usein alkuvaiheessa verkkokauppa vaatii jatkuvaa kehittämistä optimaalisen kokemuksen luomiseksi asiakkaalle. Internet on huikean monipuolinen markkinointialusta, jossa mainonnan kohdentaminen on helppo toteututtaa saavuttaaksemme toivotut kohdeasiakkaat. Markkinointisuunnitelma tehdään aina tapauskohtaisesti, jotta päästää parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan ratkaisuun, sopien parhaiten kyseiseen tapaukseen. Jatkamme markkinointiaiheesta lisää myöhemmin, koska aihe on erittäin laaja.